Hier een actuele foto van ons.
De onderhoudende live-sound van deze brass-band en ook de vlotte marsmuziek maakt het Stadtfanfarenkorps Münster tot een veelzijdige en graag geziene gast op grote internationale manifestaties. Zo speelde het korps tot grote vreugde van de bezoekers in het congrescentrum Hamburg en in het ICC Berlijn.
In marsformatie konden wij het korps op vele karnavalmanifestaties in Keulen, Koblenz en vanzelfsprekend ook in Münster bewonderen. Vele optredens zoals in de Gruga in Essen, in deWestfalenhalle in Dortmund en bij de Westfälische Hengstparade zijn mijlpalen op de succesvolle weg van het “Stadtfanfarenkorps Münster”. Als ambassadeur van het genoegen aan volksverbonden muziek kwam het korps ook naar gastoptredens in Coevorden, Groningen, Losser en Veendam in Nederland; naar Orléans, Rouen, Neuville aux Bois en St. Jean de la Ruelle in Frankrijk. Ook op televisie hadden al vele muziekliefhebbers plezier aan de ritmes van het korps.
Het “Stadtfanfarenkorps Münster” geeft concerten zowel in een groter als in een klein kader. Onderhoudende live-muziek brengt voor manifestaties pas het juiste flair, want wij hebben geen playback nodig. Sportmanifestaties, paardentoernooien, personeels- en schuttersfeesten krijgen door het optreden van het fanfarenkorps een bijzondere attractie. Of met karnaval, bij jubileums, bij publiciteitsevenementen of als gelegenheidsconcert brengt de aanblik van het fanfarenkorps en haar meeslepende muziek grote populariteit.
In goede herinnering blijft ons het indrukwekkende concert op Koninginnedag in april 2008. Op uitnodiging van het mannenkoor in Coevoorden konden wij bij het gezamenlijke concert onze muziek laten horen. Het enthousiaste applaus van het publiek en de sympathieke gesprekken met onze vrienden in Nederland maakten het afscheid zwaar.
Korpsleider Voorzitter Vice-voorzitter
Telefoonnummer: 0049 1525
378 99 28
Telefoonnummer: 0049/251/ 279635 Telefoonnummer: 0049/251/ 2634515
Martin Pentrop
Werner Helmig
Wolfgang SchoberDe vreugde aan de muziek drukt deze oudere foto uit.

Bezoeker